ABC Nha Trang 1
March 4, 2015

78A Lý Thánh Tôn, P.Phương Sài, TP.Nha trang, Khánh Hòa
Tel: 0258 3815607
Fax: 0258 3815608